• Trang chủ
  • Công dân toàn cầu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công dân toàn cầu
0_nhan-dao.jpg

Dubai sẽ tổ chức sự kiện nhân đạo lớn nhất thế giới vào tháng 9 năm 2020

24-01-2020

KYLUC.VN - Global Citizen có trụ sở tại New York, là một phong trào của những công dân tham gia với nhiệm vụ là xây dựng một phong trào 100 triệu công dân toàn cầu hành động để chấm dứt nghèo đói cùng cực vào năm 2030.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ