• Trang chủ
  • Công nương diana - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công nương diana

Thị trường đấu giá Thế giới - P456. Chuẩn bị đấu giá bộ sưu tập trang phục của Công nương Diana

28-05-2024

Kyluc.vn - Hơn 150 món đồ của Công nương Diana và các thành viên Hoàng gia Anh sẽ được bán đấu giá vào ngày 27/6 tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Một buổi xem trước bộ sưu tập này đã được nhà đấu giá Julien tổ chức tại New York.