• Trang chủ
  • Công nghệ 6g - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công nghệ 6g

LG tham gia cùng với Next G Alliance để phát triển công nghệ 6G

21-06-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) LG đã thành lập trung tâm nghiên cứu mạng 6G với Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển Hàn Quốc vào năm 2019 và ký thỏa thuận với Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và khoa học Hàn Quốc.