• Trang chủ
  • Công trình xanh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công trình xanh

USKINGS] Top 20 công trình xanh nổi bật Hoa Kỳ - P20 - Mundo Verde (Washington DC) : Kiến trúc "chiếc hộp" lan toa ý thức bảo vệ môi trường

05-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Trường Bán công Song ngữ Mundo Verde là trường bán công “xanh” đầu tiên của Washington. Trường được dành riêng để giáo dục những người trẻ tuổi trở thành những người quản lý toàn cầu trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối