• Trang chủ
  • Công ty đường sắt lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty đường sắt lâu đời nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.599] Festiniog Railway (Anh): Công ty đường sắt lâu đời nhất thế giới

20-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Được thành lập vào năm 1832, đây là công ty đường sắt tồn tại lâu đời nhất trên thế giới.