• Trang chủ
  • Công ty đa quốc gia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty đa quốc gia
0_dutch-east-india_20-05.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P.142): Công ty Đông Ấn Hà Lan: Công ty cổ phần đầu tiên trên thế giới

21-05-2021

(Worldkings.org – Kyluc.vn) Công ty Đông Ấn Hà Lan là một công ty thương mại, thành lập năm 1602 khi quốc hội Hà Lan trao 21 năm nắm độc quyền thực thi những hoạt động thực dân tại châu Á. Đây là công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới, đồng thời đây cũng là công ty đầu tiên ghi tên mình trên thị trường chứng khoán.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ