• Trang chủ
  • Công ty bảo hiểm lâu đời nhất trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty bảo hiểm lâu đời nhất trên thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.678] Hamburger Feuerkasse (Đức): Công ty bảo hiểm lâu đời nhất trên thế giới

13-08-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Hamburger Feuerkasse được thành lập vào ngày 17 tháng 12 năm 1676.