• Trang chủ
  • Công ty bảo hiểm tài sản lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty bảo hiểm tài sản lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.172] - Chubb (Thụy Sĩ): Công ty bảo hiểm tài sản và thương vong đại chúng lớn nhất thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Chubb, Thụy Sĩ là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong đại chúng lớn nhất thế giới. Vào năm 2018, Chubb có tổng tài sản đạt 174 tỷ đô la Mỹ, 30.8 tỷ đô la Mỹ tổng phí bảo hiểm bằng văn bản (gross written premium) và gần 31,000 nhân viên.