• Trang chủ
  • Công ty có định giá thương hiệu toàn cầu cao nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty có định giá thương hiệu toàn cầu cao nhất
0_amazon.jpg

[Top 30 công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới] (P.20) Amazon (Hoa Kỳ): Công ty có định giá thương hiệu toàn cầu cao nhất

12-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Amazon là công ty Internet lớn nhất theo doanh thu trên thế giới. Đây là công ty tư nhân lớn thứ hai ở Hoa Kỳ và là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Tính đến năm 2020, Amazon có mức định giá thương hiệu toàn cầu cao nhất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ