• Trang chủ
  • Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (18/10/2006 - 18/10/2021)

17-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được thành lập ngày 18/10/2006, Công ty chính thức hai trương hoạt động ngày 08/08/2007. Hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ và đầu tư tài chính.