• Trang chủ
  • Công ty cổ phần cao su thống nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần cao su thống nhất
0_nien-lich_wowtime_CTY-CP-Cao-su_Thong-Nhat.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 30 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất (05/11/1991 -05/11/2021)

05-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất tiền thân là Công Ty Cao su Thống Nhất được thành lập theo quyết định số: 97/QĐ.UB ngày 05/11/1991 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc thành lập Công Ty Cao su Thống Nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ