• Trang chủ
  • Công ty cổ phần redstarcera - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần redstarcera

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 57 năm ngày thành lập Công ty cổ phần RedstarCera (25/11/1964 - 25/11/2021)

25-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần RedstarCera, đổi tên từ Công ty cổ phần Trúc Thôn, tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964 theo Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng, trên cơ sở nhiệm vụ chính là khai thác đất chịu lửa nhằm phục vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên sản xuất gạch chịu lửa để xây lò và dẫn rót thép trong quá trình nấu luyện.