• Trang chủ
  • Công ty cp lâm sản và khoáng sản tuyên quang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cp lâm sản và khoáng sản tuyên quang

Nhà máy gạch Tuynel chất lượng cao Tuyên Quang (thuộc Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang) xác lập Kỷ lục Việt Nam với tính hiện đại và đồng bộ

15-12-2022

(kyluc.vn) – Thông qua thời gian kiểm tra hồ sơ và thẩm định, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục đến Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang: Đơn vị sở hữu Nhà máy sản xuất gạch Tuynel chất lượng cao Tuyên Quang hiện đại và đồng bộ nhất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2022).