• Trang chủ
  • Công ty dược nổi tiếng việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty dược nổi tiếng việt nam

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 31: Sản phẩm thuốc của PYMEPHARCO

13-12-2018

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Từ 16 sản phẩm đầu tiên, đến nay PYMEPHARCO đã cung ứng cho thị trường hơn 350 sản phẩm, trong đó có những mặt hàng chất lượng vượt trội, có thể thay thế các sản phẩm ngoại nhập.