• Trang chủ
  • Công ty dược phẩm hàng đầu thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty dược phẩm hàng đầu thế giới

10 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới năm 2017

20-06-2017

Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Novartis, GSK, Gilead Sciences, Merck & Co, Sanofi, Bayer, AstraZeneca là những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới năm 2017 do tờ MBAS bầu chọn.