• Trang chủ
  • Công ty giải trí hành đầu thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty giải trí hành đầu thế giới
0_disney-04.jpg

VIETKINGS – Niên lịch thế giới (8): 96 năm Walt Disney – Công ty giải trí hàng đầu thế giới

06-05-2019

KYLUC.VN - Nhiệm vụ của Công ty Walt Disney là trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp thông tin và giải trí hàng đầu thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ