• Trang chủ
  • Công ty hàng không lưỡng dụng ngôi sao việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty hàng không lưỡng dụng ngôi sao việt

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 11 năm thành lập ngày Công ty Hàng Không Lưỡng Dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines) (27/04/2010 – 27/04/2021)

26-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Hàng Không Lưỡng Dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines) là Công ty hàng không có chức năng vận chuyển hành khách - hàng hóa, sửa chữa – bảo dưỡng máy bay, cung ứng xăng dầu hàng không và đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không. Thành lập ngày 27 tháng 04 năm 2010, Công ty đã tiến hành xây dựng dự án đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng điều kiện khắt khe về an toàn của ngành hàng không và đã nhận được giấy phép kinh doanh hàng không chung của Cục hàng không Việt Nam cấp.