• Trang chủ
  • Công ty sản phẩm sữa yili - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty sản phẩm sữa yili

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Á (ASRI) – P38 - Yili Group (Trung Quốc): Công ty sản phẩm sữa lớn nhất châu Á tính theo doanh thu

30-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Yili Group, Trung Quốc là công ty sản phẩm sữa lớn nhất châu Á tính theo doanh thu.