• Trang chủ
  • Công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.127] - Anglogold Ashanti (Nam Phi): Công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất

29-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Anglogold Ashanti, Nam Phi là công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất.