• Trang chủ
  • Công ty sữa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty sữa

[WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2022] Những điểm nhấn trong lịch sử 21 năm phát triển của Fonterra, tập đoàn sản xuất sữa lớn nhất New Zealand (2001)

19-10-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Fonterra là công ty sữa lớn thứ sáu trên thế giới tính đến năm 2022, cũng như lớn nhất ở Nam bán cầu.