• Trang chủ
  • Công ty thủy sản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty thủy sản

WORLDKINGS - WOWTIMES - NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU 2022] Những điểm nhấn trong lịch sử 79 năm phát triển của Maruha Nichiro, công ty thủy sản lớn nhất thế giới (1943)

05-05-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Maruha Nichiro có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản là công ty thủy sản lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, với doanh thu năm 2020 là 905,2 tỷ Yên (8,4 tỷ USD, 7,5 tỷ EUR).