• Trang chủ
  • Công ty thủy sản lớn nhất thế giới tính theo doanh thu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty thủy sản lớn nhất thế giới tính theo doanh thu

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.135] - Maruha Nichiro (Nhật Bản): Công ty thủy sản lớn nhất thế giới tính theo doanh thu

14-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Maruha Nichiro, Nhật Bản là công ty thủy sản lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.