• Trang chủ
  • Công ty than hạ long - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty than hạ long

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 33 năm ngày thành lập Công ty Than Hạ Long – TKV (08/01/1988– 08/01/2021)

08-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Than Hạ Long - TKV tiền thân là Liên hiệp Than Quảng Ninh được thành lập ngày 8/1/1988.