• Trang chủ
  • Công ty tnhh kim khí sơn mỹ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty tnhh kim khí sơn mỹ
0_cong-ty-TNHH-kim-khi-Son-My_sanpham-02.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 12 năm ngày thành lập Công ty TNHH Kim Khí Sơn Mỹ (03/04/2009 - 03/04/2021)

02-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty TNHH Kim Khí Sơn Mỹ được thành lập ngày 03/04/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104005890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ