• Trang chủ
  • Công ty tnhh nhà nước mtv yến sào khánh hòa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty tnhh nhà nước mtv yến sào khánh hòa
0_nienlich_wowtime_thanh-tuu_Yen-sao_Khanh-Hoa.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 31 năm ngày thành lập Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (09/11/1990 - 09/11/2021)

09-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 09 tháng 11 năm 1990, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) được thành lập theo Quyết định số 1352 của UBND Tỉnh Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác sản phẩm yến sào và kinh doanh xuất khẩu thu ngoại tệ. Đây là mô hình Công ty do UBND tỉnh trực tiếp quản lý đầu tiên trong cả nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ