• Trang chủ
  • Công ty trí tuệ nhân tạo (ai) có giá trị nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty trí tuệ nhân tạo (ai) có giá trị nhất thế giới
0_sense.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.519] SenseTime (Trung Quốc): Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới

10-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) SenseTime, kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2019, đứng đầu một ủy ban có nhiệm vụ phát triển một tiêu chuẩn cho nhận dạng khuôn mặt ở Trung Quốc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ