• Trang chủ
  • Công ty vận tải container lớn nhất đông nam á năm 2022 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty vận tải container lớn nhất đông nam á năm 2022

(Top – Best Asean) Pacific International Lines (Singapore): Công ty vận tải container lớn nhất Đông Nam Á năm 2022

17-01-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Pacific International Lines (PIL) là một công ty vận tải biển được thành lập tại Singapore vào ngày 16 tháng 3 năm 1967.