• Trang chủ
  • Công ty viễn thông di động lớn nhất châu phi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty viễn thông di động lớn nhất châu phi

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P22 - MTN Group (Nam Phi): Công ty viễn thông di động lớn nhất châu Phi

17-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) MTN Group, Nam Phi là công ty viễn thông di động lớn nhất châu Phi.