• Trang chủ
  • Công viên pandora - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công viên pandora

Du khách ngất khi vào công viên siêu thực mới của Disney

24-07-2017

Một nữ du khách ngất sau khi tham gia chuyến đi mang tên gọi Avatar Flight of Passage, cho phép bay khắp công viên Pandora, Mỹ.