• Trang chủ
  • Căn phòng hổ phách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Căn phòng hổ phách

Điểm tin kỷ lục: Căn phòng Hổ phách - Kho báu bí ẩn của nhân loại đã lần nữa được tìm thấy?

23-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Sau hơn 70 năm biến mất với không chút dấu tích, một nhóm tìm kho báu đã khẳng định rằng mình đã ở rất gần với việc tìm thấy căn phòng huyển thoại này.