• Trang chủ
  • Cải tử hoàn sinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cải tử hoàn sinh

Những câu chuyện thú vị về cải tử hoàn sinh

23-08-2017

Những chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết là một câu hỏi đã ám ảnh từ nhiều thế kỷ. Đã có những người thử tìm cách hồi sinh những kẻ đã chết. Qua những cuộc thí nghiệm, phải thừa nhận rằng họ đã đạt được những thành quả nhất định.