• Trang chủ
  • Cầu đường sắt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu đường sắt

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1210 - Goat Canyon Trestle (California) : Cây cầu đường sắt được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lớn nhất tại Hoa Kỳ

11-08-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Goat Canyon Trestle là một cầu đường sắt hoàn toàn bằng gỗ ở hạt San Diego, California. Với chiều dài 182–229 m, nó là cầu đường sắt hoàn toàn bằng gỗ lớn nhất thế giới.