• Trang chủ
  • Cầu dầm cáp hỗn hợp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu dầm cáp hỗn hợp

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.849] Arrah–Chhapra (Ấn Độ): Cầu dầm cáp hỗn hợp nhiều nhịp dài nhất thế giới

12-09-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Cầu Arrah – Chhapra là cây cầu dầm cáp hỗn hợp nhiều nhịp dài nhất thế giới với chiều dài cầu chính là 1.920 m.