• Trang chủ
  • Cổ vật triều nguyễn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cổ vật triều nguyễn

Thị trường đấu giá Thế giới - P422. Một loạt cổ vật triều Nguyễn của Việt Nam sắp được bán tại nhà đấu giá Druot, Pháp

01-04-2024

(Kyluc.vn) - Kim bài của vua Khải Định, kiếm của vua Hàm Nghi dự kiến được Drouot đấu giá vào ngày 26/4.