• Trang chủ
  • Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới
0_PNG-AMERICA-01.png

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.486] - Kaggle (Mỹ): Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới

20-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kaggle, một công ty con của Google LLC, là một cộng đồng trực tuyến gồm các nhà khoa học dữ liệu và các nhà học viên máy học.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ