• Trang chủ
  • Cờ lê - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cờ lê

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 17.08.2022 - Kỷ niệm 187 năm Solymon Merrick phát minh ra cờ lê năm 1835

16-08-2022

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày 17 tháng 8 năm 1835, Solymon Merrick sống tại Springfield, Massachusetts đã được cấp bằng sáng chế chiếc cờ lê đầu tiên.