• Trang chủ
  • Cửa hàng tiện lợi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cửa hàng tiện lợi
0_Twenty4-Smart-Convenience-Store.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.823.Twenty4 (Malaysia): Cửa hàng tiện lợi thông minh đầu tiên tại Đông Nam Á

14-05-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Twenty4 là cửa hàng tiện lợi thông minh đầu tiên tại Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và dễ dàng hơn so với các cửa hàng tiện lợi truyền thống.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ