• Trang chủ
  • Ca ghép tim - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ca ghép tim

Ca ghép tim xuyên Việt lập 2 kỷ lục về thời gian lấy tim nhanh nhất và thời gian mổ ngắn nhất.

09-05-2022

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lập 2 kỷ lục mới về thời gian lấy tim nhanh nhất và thời gian mổ ngắn nhất.