• Trang chủ
  • Caird library - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Caird library

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.449] - Caird Library (Anh): Thư viện hàng hải lớn nhất thế giới

25-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thư viện chứa rất nhiều nguồn in bao gồm biểu đồ, bản đồ và atlas. Bên cạnh đó, thư viện cũng chứa các bản thảo, bao gồm giấy tờ cá nhân và nhật ký, hồ sơ chính thức của Bộ Hải quân và nhật ký của các trung úy.