• Trang chủ
  • Cairo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cairo

Ai Cập tổ chức hội chợ sách lớn nhất thế giới Ả Rập

06-02-2023

(kyluc.vn - worldmark.world) Hội chợ sách quốc tế Cairo thường niên lần thứ 54 đang diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu sắc.