• Trang chủ
  • Can thiệp tim mạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Can thiệp tim mạch
0_anh2-1513760570648.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.327] Vinmec Central Park (TP.HCM): Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam

07-01-2020

(Kỷ lục - VietKings) Chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam đã được trao cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ