• Trang chủ
  • Cao nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cao nhất
0_Tallest-Railway-Bridge.jpg

Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng cầu đường sắt cao nhất thế giới

11-08-2022

Quận Reasi của Jammu và Kashmir đều được thiết lập để tổ chức cây cầu đường sắt cao nhất thế giới. Chính phủ Trung ương và Đường sắt Ấn Độ sẽ khởi động một tuyến đường sắt từ Delhi đến Kashmir. Cầu đường sắt đang được xây dựng bắc qua sông Chenab ở quận Reasi trên tuyến đường sắt Baramulla. Việc xây dựng cây cầu đường sắt cao nhất thế giới có thể sẽ được hoàn thành vào tháng 12 năm sau.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 62 trang (620 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ