• Trang chủ
  • Carbon đầu tiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Carbon đầu tiên

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.796] CATL (Trung Quốc): Công ty sở hữu nhà máy sản xuất pin không carbon đầu tiên trên thế giới

18-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) CATL-SC đã nhận được chứng nhận PAS 2060 về tính trung tính của carbon từ công ty SGS vào tháng 3 năm 2022, đưa nhà máy trở thành nhà máy không carbon đầu tiên trên thế giới nhà máy trong ngành công nghiệp năng lượng mới.