• Trang chủ
  • Care international - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Care international

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.218) – CARE Laos: Tổ chức viện trợ quốc tế đầu tiên Tại Đông Dương lập dự án quản lý thảm họa giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu

14-09-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Tổ chức viện trợ quốc tế CARE lần đầu tiên đến Lào vào năm 1954. Công việc của họ tập trung chủ yếu vào việc giúp các cộng đồng đảm bảo sinh kế và tiếp cận thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sức khỏe.