• Trang chủ
  • Center for puppetry arts - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Center for puppetry arts

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.456] - Center for Puppetry Arts (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập hiện vật của Jim Henson đầy đủ và lớn nhất thế giới

30-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Center for Puppetry Arts là bảo tàng bù nhìn lớn nhất ở Mỹ và là nơi lưu trữ bộ sưu tập các hiện vật của Jim Henson toàn diện nhất thế giới, với hơn 5,000 bù nhìn và các hiện vật khác nhau.