• Trang chủ
  • Cerrado - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cerrado

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.610] Cerrado (Brazil): Vùng sinh thái savana lớn nhất thế giới

27-09-2023

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Cerrado là vùng sinh thái savana lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 2 triệu km2.