• Trang chủ
  • Châu bản triều nguyễn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Châu bản triều nguyễn

Châu bản triều Nguyễn và 10 đời vua xưa

27-03-2019

Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  • 0_trung-bay-bao-vat-quoc-gia.jpg

    Chiêm ngưỡng Di sản tư liệu thế giới, Bảo vật quốc gia Việt Nam

    31-08-2017

    Chào mừng 55 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962 - 04/9/2017) và 100 năm thành lập Nhà Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (29/11/1917 - 29/11/2017), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày Trưng bày Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu của Việt Nam.