• Trang chủ
  • Châu bản triều nguyễn của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Châu bản triều nguyễn của việt nam

Châu bản triều Nguyễn và 10 đời vua xưa

27-03-2019

Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương