• Trang chủ
  • Chùa phật quang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chùa phật quang

(Vietkings.Trip 2017) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.63) Chiêm ngưỡng quả chuông và mõ gia trì bằng gỗ lớn nhất Việt Nam tại Chùa Phật Quang - Bình Thuận

23-08-2017

(Vietkings) - Chùa Phật Quang được dựng vào thời Hậu Lê. Chùa đã trải qua 18 đời truyền thừa, được trùng tu nhiều lần.