• Trang chủ
  • Chương trình giáo dục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chương trình giáo dục

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.297) Học viện WINS (Áo): Chương trình giáo dục trao chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ

23-05-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Ra mắt vào năm 2014, Học viện WINS là chương trình giáo dục cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ. Học viện WINS xem bảo mật là một khía cạnh cơ bản của quản lý rủi ro và quản lý danh tiếng của một tập đoàn. Vào ngày 24 tháng 05 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Học viện WINS là “Chương trình giáo dục trao chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ”.